НАШАТА КОМПАНИЯ НАШИЯТ ПОДХОД ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАШИЯТ ЕКИП ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
НАШИЯТ ПОДХОД
 
В своята работа ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД залага на систематичен и дисциплиниран подход, при запазване на гъвкавост в услуга на нашите клиенти, насочен към:
- Идентифициране на нуждите на нашите клиенти;
- Формиране на екипи от адекватни специалисти, способни да посрещнат спецификите на разглежданите въпроси;
- Изпълнение на услугите в съответствие с приложимите професионални стандарти и най-добри практики в съответната област;
- Осигуряване на преглед за качество на предлаганите продукти;
- Търсене на обратна връзка за удовлетвореността на нашите клиенти.
 
Нашата визия. Нашата цел
Нашата амбиция е да се наложим като професионална, солидна и коректна компания, предоставяща качествени консултантски и одитни услуги на своите клиенти, осигурявайки им най-надеждните, ефективни и иновативни решения. Нашата цел е да създадем силна и авторитетна компания, с амбицията за по-нататъшна експанзия на националния пазар и международните пазари в сегмента на консултантските и одитните услуги.

Нашите основни ценности
Когато имате професионални отношения с нас, Вие работите с хора, които се интересуват от Вас и Вашия успех. Това е така, защото ние залагаме на нашите основни ценности – непроменящата се дефиниция на това „кои сме ние и на какво държим”; и нашите основни компетенции – непрекъснато развиване на нашите способности – в основата на всичко, което правим.