НАШАТА КОМПАНИЯ НАШИЯТ ПОДХОД ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАШИЯТ ЕКИП ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
 

4 Юли 2018 г.
Публична покана за избор на изпълнител за: Разработване, внедряване и поддръжка на софтуер с два модула във връзка с изпълнението на проект № BG05M90P001-4.001-0090-С01 „Иновации в Глобал Адвайзърс“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 
Свали документацията  ТУК

-----------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител за „Доставка на оборудване за нуждите на проект BG051PO001-1.1.13-0426-C0001 „Нови възможности за обучение и заетост в „Глобал Адвайзърс” АД””, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Свали документацията ТУК
 
Нашата визия. Нашата цел
Нашата амбиция е да се наложим като професионална, солидна и коректна компания, предоставяща качествени консултантски и одитни услуги на своите клиенти, осигурявайки им най-надеждните, ефективни и иновативни решения. Нашата цел е да създадем силна и авторитетна компания, с амбицията за по-нататъшна експанзия на националния пазар и международните пазари в сегмента на консултантските и одитните услуги.

Нашите основни ценности
Когато имате професионални отношения с нас, Вие работите с хора, които се интересуват от Вас и Вашия успех. Това е така, защото ние залагаме на нашите основни ценности – непроменящата се дефиниция на това „кои сме ние и на какво държим”; и нашите основни компетенции – непрекъснато развиване на нашите способности – в основата на всичко, което правим.